Trendy logistyka eCommerce 2023

Tomasz Sączek

W ostatnich latach byliśmy świadkami wprowadzania wielu innowacji w logistyce e-commerce. Jako logistycy czerpiemy garściami z digitalizacji. Tylko czy firmy potrafią to wykorzystać? W obliczu nadchodzącego kryzysu będą musiały. Jednocześnie spełniając coraz wyższe wymagania ekologiczne klientów. 

Obecnie branża logistyczna odpowiada wciąż za około 24% emisji dwutlenku węgla na świecie. Coraz więcej organizacji skupia się jednak na rozwoju ekologicznych a jednocześnie ekonomicznych rozwiązań. Zwłaszcza w logistyce zwrotów, która znacząco podnosi ślad węglowy kanału E-Commerce.

Przewiduję, że w 2023 wzrośnie liczba firm raportujących emisję CO2 jako potwierdzenie, że środowisko nie jest im obojętne. Wiele z nich zdecyduje się również na audyt operacji logistycznych w celu określenia ulepszeń w zakresie zrównoważonego rozwoju. W szczególności pod kątem zastąpienie pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi przez pojazdy elektryczne a stąd już tylko krok w kierunku autonomicznych pojazdów dostawczych i pełnej optymalizacji kosztów ostatniej mili.

Nie spodziewam się co prawda przełomu i licznych wdrożeń w perspektywie roku. Niemniej najbliższe kilkanaście miesięcy to będzie okres analizy wielu ekologiczno, logistycznych, business case’ów.

Damian Kołata

Rozwój omnichannel powoduje, że coraz ważniejsze są nie tylko sam towar i miejsce jego dostawy, lecz również miejsce jego wysyłki do klienta ostatecznego. Przy czym nie musi być to magazyn centralny oddalony od naszego miejsca zamieszkania o kilkaset kilometrów. Równie dobrze dzięki fulfillment from store możemy otrzymać parę zamówionych jeansów ze sklepu stacjonarnego ulokowanego w naszym mieście.

W taki sposób przechodzimy od logistyki 2D do logistyki 3D. Wiemy już, że automatyzacja nie jest w stanie skutecznie zastąpić wszystkich procesów wykonywanych przez ludzi. Dlatego operatorzy logistyczni oraz wiodący gracze E-Commerce zwracają się w stronę narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz modelujących rozwiązania w świecie lustrzanym.

Globalne dane pokazują, że rynek robotów kompletujących, który w 2019 roku wart był w USA lekko ponad 95 milionów USD, według prognoz już za trzy lata osiągnie poziom 1,6 miliarda USD, a więc zanotuje CAGR na poziomie aż 62,5%. Rynek robotów G2P (goods-to-person) wzrośnie z kolei czterokrotnie w ciągu trzech najbliższych lat, a już w 2024 roku 50% organizacji funkcjonujących w łańcuchu dostaw będzie inwestowało w aplikacje wspomagające sztuczną inteligencję (AI) i zaawansowaną analitykę (AA).

Tak jak Microsoft do stworzenia „Ms Flight Simulator” stworzył cyfrowe odpowiedniki półtora miliarda budynków i ponad trzydzieści milionów kilometrów kwadratowych roślinności, tak do płynnej implementacji procesów to w planując magazyny 4.0 będziemy tworzyć skany 3D hal, regałów, wykonywać wirtualne wycieczki i symulacje.

Zbigniew Gawęda

Logistycy na nadchodzący rok spojrzą pod kątem kilku spraw. Po pierwsze wieloplatformowości. E-Commerce chce sprzedawać więcej i budować swoje marki globalnie. Sprzedajemy nie tylko we własnym sklepie, sklepach multibrandowych, ale także na platformach sprzedaży (Amazon, Allegro, Zalando i wielu innych) międzynarodowo.

Po drugie convenience na etapie last mile. Dalszy rozwój aparatów paczkowych, więcej urządzeń multi-kurierskich, dostawy do 22:00giej oraz w weekend, dostawy w konkretnych oknach czasowych, rozwój systemów umożliwiających monitoring przesyłki na last mile.

Po trzecie dalszych inwestycji w automatyzację. Wiem, że to slogan powtarzany przez wielu od kilku lat niemniej wraz ze wzrostem kosztów pracy i energii w rok 2023 będziemy pracować dalej nad tego typu inwestycjami, które oprócz ograniczenia pracy manualnej będą przynosiły także ograniczenie powierzchni wynajmowanej.

Wreszcie pod kątem coraz bardziej zaawansowanych systemów. Już nie tylko bardzo dobry WMS, ale WMS zintegrowany z platformami sprzedaży i wieloma kurierami umożliwiającymi dystrybucję cross-border, wsparty planami wolumenów z powiązanego systemu SCP. 

Żaneta Ścigała

1 stycznia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy implementujące trzy unijne dyrektywy znane jako Dyrektywa Omnibus, Cyfrowa oraz Towarowa, które ujednolicają i wzmacniają zasady ochrony konsumentów. Nowe regulacje wpływają w szczególności na działalność przedsiębiorców w obszarze E-Commerce.

Zmiany obejmują między innymi rozszerzone obowiązki informacyjne, co w praktyce oznacza potrzebę aktualizacji regulaminów sklepów internetowych. Wprowadzono nowe kategorie nieuczciwych praktyk rynkowych związanych z publikowaniem opinii konsumentów, co wiąże się z koniecznością weryfikacji procedur związanych z zamieszczeniem komentarzy użytkowników.

Przedsiębiorcy zobowiązani są również wdrożyć nowe wymagania w zakresie oznaczania cen i informowania o ich obniżkach oraz w zakresie oferowania umów o dostarczanie treści lub usługi cyfrowej. Nowe obowiązki mają w zasadzie wszystkie podmioty funkcjonujące online. W tym dostawcy internetowych platform handlowych (tzw. marketplace’ów).

Marcin Klimaszewski

Ogromy wpływ na rozwój E-Comerce w 2023 będą miały czynnik makroekonomiczne. Wzrosty w online będą stabilne i nikt już nie liczy na takie poziomy jak w 2021 roku. Rozwój sprzedaży w kanale E-Commerce może nastąpić raczej dzięki wzrostowi w segmencie B2B. Natomiast B2C będzie wręcz spadał wraz ze spadkiem siły nabywczej konsumentów indywidualnych.

Z drugiej strony spodziewany jest wzrost kosztów usług fulfilmentowych. Pod koniec roku waloryzacja stawek została zapowiedziana przez wielu operatorów. Wpływ mają na to przede wszystkim rosnące koszty energii, najmu powierzchni, ale także podwójny wzrost płacy minimalnej, który przełoży się w szczególnie na te operacje logistyczne, które wykonywane są manualnie, a przecież właśnie w ten sposób wciąż pracuje większość operacji E-Commerce.

Brak odpowiedzi na presję płacową ze strony pracowników może spowodować zwiększenie fluktuacji – zwłaszcza na podstawowych stanowiskach magazynowych. Jak więc walczyć ze spodziewaną jest migracja pracowników, a także rosnącymi kosztami? W najbliższych miesiącach nie jedna organizacja wypróbuje platformy analityczne i zacznie wirtualnie modelować swoje operacje.

Marcin Kućmierz

Zrównoważony rozwój odgrywa coraz ważniejszą rolę dla klientów handlu elektronicznego. Według badania przeprowadzonego przez PWC już w 2021 roku dwie trzecie ankietowanych millenialsów zwracało uwagę na aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem podczas zakupów. Obejmuje to na przykład kupowanie produktów w opakowaniach przyjaznych dla środowiska lub zakupy w firmach, które są zaangażowane ekologicznie.

W świetle tych badań wyłania się jasny obraz w odniesieniu do potrzeb zrównoważonego rozwoju tego pokolenia, które jest szczególnie silne w zakupach i będzie determinować zachowania konsumentów w nadchodzących latach. Ale presja nie pochodzi tylko od klientów. Zasoby stają się coraz bardziej ograniczone, co znajduje również odzwierciedlenie w aspektach ekonomicznych, takich jak rosnące koszty.

Ponadto rośnie presja polityczna. Regulacje, takie jak uchwalone w Niemczech nowe prawo dotyczące łańcucha dostaw, zmuszają duże i średnie przedsiębiorstwa do uczynienia swoich operacji logistycznych bardziej zrównoważonymi oraz przestrzegania praw człowieka i norm środowiskowych. Nic dziwnego, że dla wielu graczy E-Commerce zrównoważony rozwój jest jednym z istotniejszych elementów wieloletnich strategii biznesowych.

Adam Sobolewski

W 2023 roku dojdzie do rewizji mitu o permanentnym przyspieszeniu w eCommerce. Czekają nas wciąż wzrosty. Lecz raczej jednocyfrowe a to w perspektywie inflacji w Europie przekraczającej 11% na pewno poniżej oczekiwań inwestorów. Co to oznacza dla branży? Konsolidację a wraz z nią nacisk na optymalizację operacji, logistyki i łańcucha dostaw.

Akwizycjami w eCommerce interesuje się coraz więcej organizacji. Niedawno jeden z największych biznesów eCommerce w Polsce – Morele.net – ogłosiło, że w 2023 planuje akwizycje do 4 cyfrowych marek. Każda o wartości obrotu nie mniejszej niż 40 mln PLN rocznie co ma zapewnić dalszy dynamiczny rozwój spółki. O analogicznych planach można usłyszeć również w kontekście operatorów logistycznych wspierających branżę oraz w segmentach rynku charakteryzujących się niskimi poziomami marży. Na przełomie roku Getir przejął za 1,2 mld USD swojego dotychczasowego rywala – Gorrilas. Wspomniana wycena była niższa o 15% od oczekiwań rynkowych.

Czekają nas zatem ciekawe czasy, na które warto się przygotować poprzez ciągłe “ostrzenie piły” w czym w ramach E-LEA zawsze jesteśmy chętni pomóc.

Komentarze

Dobrze znowu Cię widzieć

Wszystko jest tam,
gdzie to zostawiłeś